Visualization 1.mp4 (12.84 MB)

Visualization 1.mp4

Download (12.84 MB)
media
posted on 21.08.2017 by Weida Zhu, Rui Wang, Chunfeng Zhang, Guodong Wang, Yunlong Liu, Wei Zhao, Xingcan Dai, Xiaoyong Wang, Giulio Cerullo, Steven Cundiff
2D spectra as a function of waiting time

History

Licence

Exports